Magasin

Magasinering och lagring

Våra lagerlokaler är anpassade efter alla tänkbara behov; rätt temperatur för känslig utrustning,
hyllor och låsbara containers m.m.
Ifall ni låter oss göra jobbet med att transportera bohaget så är våra priser följande:

350 kr per 4,5 kubik och per månad för privatpersoner.
500 kr per 9 kubik och per månad för privatpersoner. För företag tillkommer moms med 25%
Ni har ingen uppsägningstid på förvaringen utan att när bohaget tas ut så upphör kontraktet.
In och utlastning sker oftast Måndag – fredag.